Sponzoři a granty

OP JAK - Rozvoj ZUŠ Velešín

Finanční prostředky na projekt jsou dotovány z Evropské Unie.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0003892

Cílem projektu je zvyšování kvality školy a její rozvoj. Má podpořit profesní růst pracovníků, vzdělávání žáků a také
spolupráci s rodiči, veřejností a jinými ZUŠ.

Pořízení IT vybavení pro učebnu výtvarného oboru ZUŠ Velešín

Projekt „Pořízení IT vybavení pro učebnu výtvarného oboru ZUŠ Velešín“ je finančně podpořen z EU.
Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015516

Cílem projektu je zvýšit kvalitu vyučování v klíčové kompetenci práce s digitálními technologiemi a očekávaným výsledkem je zlepšení možnosti uplatnění absolventů na trhu práce v technických a řemeslných oborech. Náplň výuky bude tvořit především 3D tisk, grafické zpracování předmětů, grafické modelování a sochařství. Prostředkem bude pořízení 10 ks notebooků s parametry pro výtvarné obory, pořízení 3D tiskárny, 10 ks bezdrátových myší a 4 ks 3D myší.

Zahájení a ukončení projektu: 27.8.2021 – 31.8.2023

Partnerskou spolupráci zajišťují: Charita Kaplice, SOŠ strojní a elektrotechnická, Velešín

Šablony II - Rozvoj ZUŠ Velešín

Projekt „Rozvoj ZUŠ Velešín“ je spolufinancován Evropskou unií.
Reg. č. projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012450

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, aktivity rozvíjející ICT, realizaci projektových dní a spolupráci s rodiči žáků a spolupráci s veřejností.

Projekt Modernizace výuky
uměleckého zaměření v ZUŠ

V rámci 34. výzvy Regionálního operačního programu Jihozápad byl podpořen projekt naší školy Modernizace výuky uměleckého zaměření, reg. č.CZ.1.14/2.4.00/34.03266.

Za celkovou částku 1 244 485,- Kč jsme mohli zvýšit materiální vybavenost školy, konkrétně nákupem koncertního křídla, ozvučení, dataprojektoru a rolovacího plátna do koncertního sálku, který prošel rekonstrukcí. Do učebny hudební nauky byla pořízena interaktivní tabule včetně veškerého příslušenství.

 

Předchozí