Sponzoři a granty

Šablony II - Rozvoj ZUŠ Velešín

Projekt „Rozvoj ZUŠ Velešín“ je spolufinancován Evropskou unií.
Reg. č. projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012450

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, aktivity rozvíjející ICT, realizaci projektových dní a spolupráci s rodiči žáků a spolupráci s veřejností.

Projekt Modernizace výuky
uměleckého zaměření v ZUŠ

V rámci 34. výzvy Regionálního operačního programu Jihozápad byl podpořen projekt naší školy Modernizace výuky uměleckého zaměření, reg. č.CZ.1.14/2.4.00/34.03266.

Za celkovou částku 1 244 485,- Kč jsme mohli zvýšit materiální vybavenost školy, konkrétně nákupem koncertního křídla, ozvučení, dataprojektoru a rolovacího plátna do koncertního sálku, který prošel rekonstrukcí. Do učebny hudební nauky byla pořízena interaktivní tabule včetně veškerého příslušenství.