Aktuality

Úspěchy a ocenění žáků Základní umělecké školy Velešín

7. března 2018 proběhlo v ZUŠ v Kaplici Okresní kolo soutěže vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ve hře na dechové dřevěné nástroje.

V soutěži bylo přihlášeno 36 žáků ze základních uměleckých škol v Českém Krumlově, Kaplici a Velešíně. Ve své kategorii ve hře na zobcovou flétnu získala 1. místo Eliška Hulíková ze třídy p. Blanky Daškové. Ve hře na klarinet získal 2. místo František Kunkela a 3. místo Adéla a Matěj Buchancovi ze třídy p. Ondřeje Valacha. Třídu p. Věry Böhmové zastoupily ve hře na příčnou flétnu Žaneta Mátlová, která získala 1. místo a Šárka Dvořáková 2. místo. Všem moc blahopřeji a děkuji za výbornou reprezentaci školy.

Děkuji také p. Heleně Marešové za klavírní a p. Marcelu Neckářovi za kytarový doprovod žáků.

Talent Jihočeského kraje

Kateřina Korbelová z violoncellové třídy p. Blanky Daškové získala v soutěži Talent Jihočeského kraje za rok 2017 čestné uznání. Kateřina naši školu v loňském roce velmi úspěšně reprezentovala na několika soutěžích. Jí i p. Daškové ze srdce blahopřejeme.

Výuka ve školním roce 2017/18

Výuka a domluva rozvrhu pro nadcházející školní rok začíná v pondělí 04. 09. 2017. Výuku domlouvejte s třídním učitelem Vašeho dítěte.
Noví žáci, kteří již byli během srpna vyrozuměni o přijetí a zařazení k příslušnému učiteli, se dostaví k domluvě rozvrhu v prvním záříjovém  týdnu, nejlépe dle předchozí telefonické domluvy s třídním učitelem, do jehož třídy byli přiděleni. Rozpis bude zveřejněn na nástěnce v ZUŠ Velešín, případně se zákonní zástupci mohou informovat o termínu a čase domluvy rozvrhu na tel. 602 537 145.
Další případní zájemci o přijetí obdrží informace o možnosti přijetí a termínu talentové zkoušky také na tel. 602 537 145.
Nabídku kurzů pro letošní školní rok si můžete prohlédnout v sekci Aktivity.

Koncertní cyklus Jihočeského violoncellového orchestru

V sobotu 20. května 2017 zahájil sezonu náš každoroční projekt Jihočeského violoncellového orchestru koncertem v Městském divadle J. K. Tyla v Třeboni. Projektu se účastní 5 základních uměleckých škol Jihočeského kraje – v letošním roce jde o ZUŠ V. Nováka Jindřichův Hradec, ZUŠ O. Nedbala Tábor, ZUŠ Třeboň, ZUŠ Kaplice a naše škola, která celý projekt zaštiťuje organizačně. Uměleckou vedoucí orchestru je p. Ilona Průšová ze ZUŠ V. Nováka Jindřichův Hradec.

Projekt byl finančně podpořen z grantového programu Podpora Kultury Jihočeského kraje. Tento první koncert se uskutečnil za velké podpory Města Třeboň.

Celostátní přehlídka výtvarných oborů ZUŠ

7. – 26.4. 2017 proběhlo v Třeboni v Domě Štěpánka Netolického krajské kolo Celostátní přehlídky VO ZUŠ. Projekt naší školy „Tajemství jabloňového sadu“ získal stříbrné pásmo a postup do celostátního kola, projekt „O kaštanovém stromu“ byl oceněn bronzovým pásmem. Samanta Leebová získala za svoji práci „Ze života hmyzu“ v kategorii jednotlivosti stříbrné pásmo a postup do celostátního kola, Veronika Votíková a její práce „Ze starého železa“ získala bronzové pásmo, Dora Olišarová se svou prací „Odlesk z projektu Smetiště“ byla oceněna bronzovým pásmem v kategorii fotografická tvorba a Martina Lavičková s prací „Linie z projektu Smetiště“ získala taktéž bronzové pásmo v kategorii fotografická tvorba. Všem velmi blahopřejeme.

Exkurze výtvarného oboru

19.4.2017 vyjeli žáci výtvarného oboru s vyučující p. Ivou Hulíkovou na výstavu Adrieny Šimotové „A je takové ticho“ do Domu umění v Českých Budějovicích a na výstavu „Nejen design“ do galerie Mariánská.

Krajské kolo soutěže ve hře na smyčcové nástroje

Ve dnech 30. a 31. března 2017 pořádala ZUŠ B. Jeremiáše v Českých Budějovicích Krajské kolo soutěže MŠMT ve hře na smyčcové nástroje.
Ve hře na housle naši školu zastoupili žáci ze třídy p. Marie Bůžkové. Kateřina BürgerováMarie Boušková přivezly 2. místo a Stanislav Bůžek čestné uznání.
Ve hře na violoncello reprezentovaly naši školu žákyně ze třídy p. Blanky Daškové. Ema Korbelová získala ve své kategorii 2. místo, Eva Kostohryzová 1. místo a je mezi náhradníky pro postup do ústředního kola soutěže. Marie Rouhová vysoutěžila 2. místo a Agáta Hudečková 3. místo. Kateřina Korbelová získala 1. místo a postupuje do ústředního kola soutěže, které se uskuteční v Liberci od 11. do 15. května 2017.
Všem zúčastněným srdečně blahopřejeme a postupujícím přejeme hodně štěstí v ústředním kole soutěže. Velký dík patří p. Heleně Marešové, která všechny naše žáky doprovázela na klavír.


Krajské kolo soutěže ve hře na klavír

Krajské kolo soutěže MŠMT ve hře na klavír se konalo ve dnech 21. a 22. března 2017 v Českém Krumlově. Z okresního kola postoupili z naší školy Tereza Rolníková ze třídy p. Magdaleny Valentové. Ve své kategorii získala 3. místo. Ze třídy p. Heleny Marešové naši školu reprezentovali Václav Zahálka, který v krajském kole získal 2. místo, a Ondřej Tomášek, který z 1. místa postupuje do ústředního kola soutěže.
Našim žákům i jejich vyučujícím blahopřejeme a Ondřeji Tomáškovi držíme pěsti v ústředním kole soutěže, které proběhne v Praze od 20. do 23. dubna 2017.

Doprovodná výstava „Prostor pro“

Ve dnech 1. – 10. 3. 2017 proběhne v Galerii Jakub doprovodná výstava prací žáků výtvarného oboru pod vedením p. Ivy Hulíkové k uměleckým intervencím MgA. Pavlíny Lorinzové v kostele Sv.Václava ve Velešíně nezvaných „Postní plátno“.
P. Hulíková k výstavě uvádí: „Tématikou výstavy je hledání prostoru v lidském srdci, hlavě, duši a jeho smysluplné naplňování. V dnešní rychlé době je člověk zahrnut množstvím nabídek, obklopen věcmi, hledá cestu a směr. Mnohdy zapomíná na své nitro, přestává jej vnímat a orientovat se v něm.
Zpracovávali jsme námět smetiště jako metafory zbavování se a hledání něčeho, vytváření místa pro nové. Nahlédli jsme do svého vnitřního světa a zapřemýšleli o tom, co vlastně hledáme, co naplňuje náš život.
Od zcela konkrétních zobrazení předmětů jsme se dostali až k abstraktnímu zpracování prázdné bílé plochy, jako prostoru objevování a nalézání.“

Okresní kolo soutěže ve hře na klavír

Základní umělecká škola v Českém Krumlově pořádala 26. února 2017 Okresní kolo soutěže MŠMT ve hře na klavír.
Václav ZahálkaOndřej Tomášek ze třídy p. Heleny MarešovéTereza Rolníková ze třídy p. Magdaleny Valentové přivezli 1. místa s postupem do krajského kola soutěže. Jan Ferenci ze třídy p. Marešové získal 1. místo.
Našim žákům i jejich vyučujícím ze srdce blahopřejeme a držíme pěsti v dalších kolech soutěže.

Okresní kolo soutěže ve hře na smyčcové nástroje

Ve čtvrtek 16. února 2017 pořádala naše škola Okresní kolo soutěže MŠMT ve hře na smyčcové nástroje. Soutěže se zúčastnilo 31 žáků ze ZUŠ Český Krumlov, Kaplice a naší školy.
Ve hře na housle získali ve svých kategoriích 1. místo s postupem do krajského kola soutěže Kateřina Bürgerová, Marie BouškováStanislav Bůžek. 2. místo získala Barbora Filausová.
Ve hře na violoncello byla naše škola velmi úspěšná – všechny soutěžící získaly 1. místo s postupem do krajského kola – Eva Kostohryzová, Ema Korbelová, Kateřina Korbelová, Marie RouhováAgáta Hudečková.
Kateřina Korbelová se stala s maximálním počtem získaných bodů absolutním vítězem soutěže.
Všem soutěžícím blahopřejeme, rovněž i vyučujícím p. Marii Bůžkové a p. Blance Daškové. Děkujeme také za klavírní doprovod p. Heleně Marešové a všem postupujícím přejeme hodně štěstí a milých zážitků v dalších postupových kolech soutěže.

Violoncellová soutěž J. Vychytila 2017

Kateřina Korbelová z violoncellové třídy p. Blanky Daškové se 20. ledna 2017 zúčastnila mezinárodní violoncellové soutěže J. Vychytila v Praze. Ve své kategorii, v níž soutěžilo 13 dětí, získala 4. místo. Katce a p. Daškové blahopřejeme. Klavírní doprovod zajistila p. Helena Marešová.

Katka Korbelová

Atakující obrazy

Ve dnech 14. – 31.10.2016 se v Galerii Kovárna VIVA ve Zlíně uskutečnila 15. celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže pořádaná NIPOS – ARTAMA z pověření Ministerstva kultury. Naše vyučující výtvarného oboru p. Iva Hulíková získala cenu kurátora za projekt „Převlékání prostoru dobou“. Paní Hulíkové srdečně blahopřejeme a děkujeme za její skvělou práci.

Ocenění Madame Humanité 2016

Žáci výtvarného oboru pod vedením p. Ivy Hulíkové se letos zúčastnili 5. ročníku prestižní výtvarné soutěže Madame Humanité. Toto ocenění se uděluje za kulturní a uměleckou činnost a naše škola opět slaví vynikající úspěch. Ocenění totiž získaly naše žákyně Johana Stehlíková (13 let), Tereza Nittlová (8 let), Iva Hulíková (7 let) a Anna Marie Matějková (7 let). Všem čtyřem i p. Ivě Hulíkové moc blahopřejeme.
Fotografie ze slavnostního předávání, které proběhlo 20. října 2016 v Akademii věd ČR si můžete prohlédnout níže.

 

 

 

 

 

 

Koncert Jihočeského violoncellového orchestru v Červeném Dvoře

V sobotu 15. října 2016 proběhl další z koncertů Jihočeského violoncellového orchestru. Tentokrát se žáci, absolventi a pedagogové 5 základních uměleckých škol Jihočeského kraje sešli v Červeném Dvoře. Projekt byl finančně podpořen grantovým programem Jihočeského kraje.

Fotografie z akcí školy

Fotografie z akcí naší školy si můžete prohlédnout zde.


Pro zájemce o studium

Talentový průzkum hudebnosti pro zájemce o studium v hudebním oboru proběhne v Mateřské škole ve Velešíně 25. dubna od 9:00. Ostatní se mohou dostavit  kdykoli v pondělí nebo v úterý od 6. do 27. června mezi 13:00 a 16:00, případně po předchozí domluvě s ředitelkou školy. Talentový průzkum pro zájemce o studium ve výtvarném oboru proběhne v Mateřské škole ve Velešíně 9. května od 8:45. Ostatní se mohou dostavit po předchozí domluvě s vyučující výtvarného oboru.


Mezinárodní Novákova klavírní soutěž

Město Kamenice nad Lipou hostilo ve dnech 13. – 15. května 2016 7. ročník Mezinárodní Novákovy klavírní soutěže. Naši školu zastoupil v kategorii do 15 let Ondřej Tomášek ze třídy p. Heleny Marešové a získal čestné uznání. Ondrovi i p. Marešové děkujeme za skvělou reprezentaci v mezinárodní konkurenci a blahopřejeme ke skvělému výsledku.


Výsledky Krajského kola soutěže ve hře na akordeon

22. a 23. března 2016 pořádala Základní umělecká škola v Třeboni Krajské kolo soutěže ve hře na akordeon vyhlášené MŠMT, kterého se zúčastnil Matěj Grimbosch ze třídy p. Luboše Procházky. Matěj získal ve své kategorii 2. místo, srdečně mu blahopřejeme.


Výsledky Okresního kola soutěže v komorní hře

V Okresním kole soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT v komorní hře s převahou smyčců, které pořádala naše škola 17. února 2016  získaly 1. místo a postoupily do krajského kola všechny 3 soubory z naší školy – Bručouni (Ema a Kateřina Korbelovy – violoncellové duo), violoncellové trio (Kateřina Korbelová, Marie a Ludmila Rouhovy) a smyčcové duo (Jindřich Charvát – housle, Jakub Vaclík – violoncello). Všem srdečně blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v krajském kole soutěže, které proběhne ve Strakonicích 31. března 2016. Velký dík patří p. Blance Daškové a p. Marii Bůžkové za přípravu žáků.


Výsledky Okresní postupové přehlídky ve hře na akordeon

16. února 2016 proběhla v ZUŠ v Českém Krumlově soutěžní přehlídka ve hře na akordeon. Matěj Grimbosch ve své kategorii získal 1. místo a postoupil do krajského kola. To se bude konat 22. a 23. března v Třeboni. Matějovi blahopřejeme a držíme pěsti v krajském kole.


Talent Jihočeského kraje 2015

Srdečně blahopřejeme Kateřině Korbelové, která díky svým úspěchům ve hře na violoncello získala v anketě Talent Jihočeského kraje 2015 v umělecké kategorii 1. místo. Máme velkou radost! Vyhlášení výsledků ankety proběhlo v Koncertní síni Otakara Jeremiáše v Českých Budějovicích 9. února 2016.

Kateřinka byla do ankety nominována i v roce, v umělecké kategorii mladší žáci získala 3. místo.


Naše violoncellistky uspěly na violoncellové soutěži v Praze

Violoncellistky ze třídy paní Daškové se v listopadu 2015 zúčastnily Violoncellové soutěže Jana Vychytila v Praze. Výkony soutěžících hodnotily dvě poroty – hlavní porota složená z vynikajících violoncellistů a pedagogů konzervatoří a vysokých škol a studentská porota, jejímiž členy byly úspěšní mladí violoncellisté.

Eva Kostohryzová získala v kategorii 1 B 3.místo od hlavní i studentské poroty.
Kateřina Korbelová 2.místo od hlavní i studentské poroty ve 2. kategorii.
Ve 3. kategorii udělily obě poroty čestné uznání Marii Rouhové.
Ludmila Rouhová pak v 6. kategorii získala 3.místo shodně od hlavní i studentské poroty.

Děvčatům gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy. Děkujeme p. Heleně Marešové za klavírní doprovod.


Skladatel Petr Bazala v naší škole

V pondělí 26. října se v ZUŠ Velešín od 18:00 hodin uskutečnil koncert ze skladeb mladého skladatele Petra Bazaly. Krásný slunný podzimní den tak pokračoval večerním inspirativním setkáním žáků a pedagogů ze ZUŠ Velešín a ZUŠ Český Krumlov. Koncert proběhl ve velmi příjemné a tvůrčí atmosféře, na  které se velkou měrou podílel i přítomný skladatel Petr Bazala. Posluchači, kteří do posledního místečka zaplnili sálek ZUŠ, měli možnost na úvod koncertu vyslechnout jeho improvizace na klavír. Svou brilantní hrou dokázal, že vedle hry na akordeon, violoncello a vedle skladatelské i pedagogické činnosti, je také vynikajícím  klavíristou. Ale také všichni účinkující později prokázali své své hudební kvality a opravdu odvedli skvělé výkony, za které je pochválil i sám autor. V programu vesměs zazněly skladby klavírní, ale také úpravy pro housle, klavír a violoncello nebo pro akordeon a klavír.
Po koncertě, už v uvolněné atmosféře a při občerstvení, které zajistili pedagogové školy, proběhla malá tvůrčí dílna, na které si Petr Bazala povídal s žáky a probíral s nimi jednotlivé skladby, které v programu zazněly.

Tento společný koncert byl pro všechny přítomné opravdu velkým zážitkem, a pro účinkující navíc určitě i motivací do dalšího studia.

Celá akce se druhý den konala ještě i v Český Krumlov, a snad nebyla poslední, protože spolupráce mezi oběma školami bude pokračovat i v dík za organizaci patří p. Heleně Marešové.


Výtvarný obor a prestižní ocenění Madame Humanité 2015

Open Society of Artists – World Union of Culture vyhlásila 4. ročník mezinárodní umělecké soutěže „Madame Humanité“ s tématem „Můj nejkrásnější zážitek“.

V kategorii dětí a mládeže byli oceněni naši žáci výtvarného oboru Václav Tošer, Jan Bárta, Samuel BalekJan Rouha.

Základní umělecká škola, Velešín získala zároveň ocenění v kategorii škola. Cena „Madame Humanité“ se uděluje za kulturní a uměleckou činnost a za podporu humanistických a vzdělávacích programů pro děti a mládež ve světě.
Blahopřejeme našim žákům a p. Ivě Hulíkové, která výtvarný obor vede.


Projekt Modernizace výuky uměleckého zaměření v ZUŠ

EU fond

V rámci 34. výzvy Regionálního operačního programu Jihozápad byl podpořen projekt naší školy Modernizace výuky uměleckého zaměření, reg. č. CZ.1.14/2.4.00/34.03266. Za celkovou částku 1 244 485,- Kč jsme mohli zvýšit materiální vybavenost školy, konkrétně nákupem koncertního křídla, ozvučení, dataprojektoru a rolovacího plátna do koncertního sálku, který prošel rekonstrukcí. Do učebny hudební nauky byla pořízena interaktivní tabule včetně veškerého příslušenství. Věřím, že projekt pomůže zvýšit úroveň výuky zejména v hudebně teoretických předmětech, že díky nakoupenému materiálu bude výuka pestřejší a pro žáky zajímavější.

Za ZUŠ Velešín Marie Procházka Štanglová, ředitelka školy


Skvělé výsledky Základní umělecké školy Velešín

10. února 2015 proběhlo v naší škole Okresní kolo soutěže vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ve hře na dechové dřevěné nástroje.
V soutěži bylo přihlášeno 24 žáků ze Základní umělecké školy v Českém Krumlově, Kaplici a Velešíně. Naši školu reprezentovalo 5 žáků a všichni byli velmi úspěšní.
Ve své kategorii ve hře na zobcovou flétnu získala 1. místo s postupem do krajského kola Žaneta Mátlová ze třídy p. Marie Procházka Štanglové, ve hře na flétnu uspěly ve svých kategoriích Eliška Filausová a Renata Švecová, které získaly 1. místo a Johana Wolfová 2. místo, všechny 3 ze třídy p. Věry Böhmové. Ve hře na klarinet získal ve své kategorii 1. místo s postupem do krajského kola Tomáš Novotný ze třídy p. Ondřeje Valacha.
Všem moc blahopřeji a děkuji za výbornou reprezentaci školy a postupujícím držím pěsti do dalších kol národní soutěže. Krajské kolo proběhne 15. března 2015 v Základní umělecké škole v Dačicích.

Za ZUŠ Velešín Marie Procházka Štanglová, ředitelka školy


Velešín má talent

Žákyně naší školy Kateřina Korbelová z violoncellové třídy p. Blanky Daškové byla nominována do ankety Talent Jihočeského kraje za rok 2014. V loňském roce výborně reprezentovala naši školu a získala řadu skvělých umístění v soutěžích – v Okresním kole soutěže ve hře na smyčcové nástroje vyhlašované MŠMT získala 1. místo, v Krajském kole 1. místo, postoupila dokonce do Národního kola soutěže, kde se v celorepublikové konkurenci umístila na vynikajícím 2. místě. V Národním kole soutěže navíc obdržela zvláštní cenu poroty za interpretaci skladby V. E. Koželuha Minuetto grazioso.
Na celostátní přehlídce Mládí a Bohuslav Martinů v Poličce získala Zlaté pásmo a zvláštní cenu poroty za výše zmíněnou skladbu.
Loňský rok završila účastí na Violoncellové soutěži Jana Vychytila v Praze, tam získala 3. místo od hlavní poroty a 2. místo od poroty složené ze studentů pražských hudebních škol.
V úterý 24. února 2015 proběhlo vyhlášení ankety Talent Jihočeského kraje v koncertní síni Otakara Jeremiáše v Českých Budějovicích, celkem bylo nominováno 129 žáků a studentů škol z Jihočeského kraje.
Kateřinka v umělecké kategorii mladší žáci obdržela nádherné 3. místo. S velkou radostí jí blahopřeji a děkuji za výbornou práci. Zároveň jí přeji hodně vytrvalosti a lásky k hudbě. Velký dík chci věnovat Kateřinčiným rodičům za obětavost a podporu. Děkuji také p. Blance Daškové za skvělé pedagogické vedení.
Za Základní uměleckou školu Marie Procházka Štanglová


Krajské kolo ve hře na lidové nástroje

Soubor Cvrčci pod vedením p. Marie Bůžkové se v letošním roce poprvé zúčastnil soutěže ve hře na lidové nástroje. Krajské kolo se konalo v pátek 13.3.2015 v Blatné a Cvrčci přivezli 2. místo. Všem zúčastněným blahopřejeme a děkujeme p. Bůžkové za vzornou přípravu, která obstála i v škol, které se lidové tvorbě věnují tradičně.


Výsledky Krajského kola soutěže ve hře na dechové dřevěné nástroje

Ve středu 25.3.2015 v Základní umělecké škole v Dačicích proběhlo Krajské kolo soutěže MŠMT ve hře na dechové dřevěné nástroje. Naši školu zastoupili ve hře na zobcovou flétnu Žaneta Mátlová ze třídy p. Marie Procházka Štanglová a Tomáš Novotný, klarinetista ze třídy p. Ondřeje Valacha. Žaneta i Tomáš získali ve svých kategoriích 3. místo. Oběma blahopřejeme a děkujeme také p. Heleně Marešové za klavírní doprovod.


Vynikající pedagog Jihočeského kraje za rok 2014

P. Blanka Dašková byla ředitelkou školy p. Marií Procházka Štanglovou nominována do ankety Vynikající pedagog Jihočeského kraje za rok 2014. P. Dašková vyučuje v naší škole hru na violoncello, její třída má trvale velké úspěchy nejen v soutěžích, její žáci jsou zapojeni v řadě jihočeských orchestrů. V roce 2014 získali její žáci řadu skvělých ocenění, např. 1. místo ve Violoncellové soutěži J. Vychytila v Praze, 2. a 3. místo v Celostátním kole soutěže MŠMT ve hře na smyčcové nástroje, přivezli výborná ocenění i z Mládí a Bohuslav Martinů v Poličce.
Díky jejím pedagogickým úspěchům byla p. Blanka Dašková vybrána mezi 15 nejlepších pedagogů Jihočeského kraje a v 27.3.2015 převzala památeční plaketu J. A. Komenského z rukou vedoucí Odboru školství při Krajském úřadu Jihočeského kraje p. Hany Šímové a předsedkyně komise pro oblast školství p. Jany Krejsové. K tomuto skvělému ocenění p. Daškové blahopřejeme a přidáváme její vyjádření:
„Tento úspěch nepatří jen mně, ale především mým žákům. Chtěla bych jim poděkovat za vzornou přípravu na soutěže a za výbornou reprezentaci školy. Velký dík patří paní učitelce Heleně Marešové, která všechny žáky doprovázela na klavír, paní ředitelce Mgr. Marii Štanglové za podporu a v řadě také paní učitelce Radce Hájkové za třídu skvělých violoncellistů, se kterou jsem mohla v dubnu 2013 začít pracovat.“


P. Blanka Dašková přebírá ocenění od p. Jany Krejsové


Přihlášky

Přihlášku do ZUŠ Velešín naleznete v sekci O škole spolu s dalšími dokumenty nebo zde (pdf).


Výběrové řízení – koncertní křídlo

Více informací zde.


Výběrové řízení – nákup IT

Více informací zde.


Výběrové řízení – nákup IT (opakovaná výzva)

Více informací zde.