Aktuální nabídku dvoudenních výtvarných dílen zveřejňujeme v průběhu roku na našich webových stránkách a v tisku.