Veselé zpívání

Kurz je zaměřený na rozvíjení hudebnosti určený pro děti od 3 let vedený p. Marií Bůžkovou, učitelkou naší školy, cena 1 300,-/ pololetí.

Výuka probíhá ve třídě hudební nauky v prvním patře nad knihovnou, čas bude upřesněn.

Kurzovné prosíme uhraďte na účet školy č. 259270624/0300, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a název kurzu.

Přihláška (pdf)