Veselé zpívání

Kurz je zaměřený na rozvíjení hudebnosti určený pro děti od 4 let vedený p. Marií Bůžkovou, učitelkou naší školy, cena 1 500,-/ pololetí.

Kurzovné prosíme uhraďte na účet školy č. 259270624/0300, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a název kurzu.

Přihláška (pdf)