Úplata za vzdělávání

Úplata za vzdělávání je vypočítána dle Vyhlášky 71/2005 Sb., o ZUV na 1 žáka

na měsíc na pololetí
Pro hudební obor je stanoveno jednotné školné 320,- Kč 1 600,- Kč
Studium pro dospělé 1 000,- Kč 5 000,- Kč

Podle Vyhlášky 71/2005 Sb. prosíme o zaplacení školného za 1. pololetí každého školního roku do 15. září, za 2. pololetí pak do 15. února na účet školy č. 259270624/0300.