Tvořeníčko

Výtvarný kurz určený pro děti od 3 do 5 let vedený p. Ivou Hulíkovou a p. Milanem Prokešem, cena 1 300,-/ pololetí.

Výuka probíhá v pondělí  od 15.30 do 16.30 a úterý od 15.15 do 16.15 v ateliéru školy.

Kurzovné prosíme uhraďte na účet školy č. 259270624/0300, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a název kurzu.

Přihláška (pdf)