Tvořeníčko

Výtvarný kurz určený pro děti od 3 do 5 let vedený p. Ivou Hulíkovou, cena 1 300,-/ pololetí.

Výuka probíhá v pondělí od 15.30 do 16.30 v ateliéru školy.

Kurzovné prosíme uhraďte na účet školy č. 259270624/0300, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a název kurzu.

Přihláška (pdf)