Celostátní přehlídka výtvarných oborů ZUŠ

7. – 26. 4. 2017 proběhlo v Třeboni v Domě Štěpánka Netolického krajské kolo Celostátní přehlídky VO ZUŠ. Projekt naší školy „Tajemství jabloňového sadu“ získal stříbrné pásmo a postup do celostátního kola, projekt „O kaštanovém stromu“ byl oceněn bronzovým pásmem. Samanta Leebová získala za svoji práci „Ze života hmyzu“ v kategorii jednotlivosti stříbrné pásmo a postup do celostátního kola, Veronika Votíková a její práce „Ze starého železa“ získala bronzové pásmo, Dora Olišarová se svou prací „Odlesk z projektu Smetiště“ byla oceněna bronzovým pásmem v kategorii fotografická tvorba a Martina Lavičková s prací „Linie z projektu Smetiště“ získala taktéž bronzové pásmo v kategorii fotografická tvorba. Všem velmi blahopřejeme.<

Atakující obrazy

Ve dnech 14. – 31.10.2016 se v Galerii Kovárna VIVA ve Zlíně uskutečnila 15. celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže pořádaná NIPOS-ARTAMA z pověření Ministerstva kultury. Naše vyučující výtvarného oboru p. Iva Hulíková získala cenu kurátora za projekt „Převlékání prostoru dobou“. Paní Hulíkové srdečně blahopřejeme a děkujeme za její skvělou práci.

Ocenění Madame Humanité 2016

Žáci výtvarného oboru pod vedením p. Ivy Hulíkové se letos zúčastnili 5. ročníku prestižní výtvarné soutěže Madame Humanité. Toto ocenění se uděluje za kulturní a uměleckou činnost a naše škola opět slaví vynikající úspěch. Ocenění totiž získaly naše žákyně Johana Stehlíková (13 let), Tereza Nittlová (8 let), Iva Hulíková (7 let) a Anna Marie Matějková (7 let). Všem čtyřem i p. Ivě Hulíkové moc blahopřejeme.