Krajské kolo soutěže ve hře na smyčcové nástroje

Ve dnech 30. a 31. března 2017 pořádala ZUŠ B. Jeremiáše v Českých Budějovicích Krajské kolo soutěže MŠMT ve hře na smyčcové nástroje.
Ve hře na housle naši školu zastoupili žáci ze třídy p. Marie Bůžkové. Kateřina BürgerováMarie Boušková přivezly 2. místo a Stanislav Bůžek čestné uznání.
Ve hře na violoncello reprezentovaly naši školu žákyně ze třídy p. Blanky Daškové. Ema Korbelová získala ve své kategorii 2. místo, Eva Kostohryzová 1. místo a je mezi náhradníky pro postup do ústředního kola soutěže. Marie Rouhová vysoutěžila 2. místo a Agáta Hudečková 3. místo. Kateřina Korbelová získala 1. místo a postupuje do ústředního kola soutěže, které se uskuteční v Liberci od 11. do 15. května 2017.
Všem zúčastněným srdečně blahopřejeme a postupujícím přejeme hodně štěstí v ústředním kole soutěže. Velký dík patří p. Heleně Marešové, která všechny naše žáky doprovázela na klavír.

Krajské kolo soutěže ve hře na klavír

Krajské kolo soutěže MŠMT ve hře na klavír se konalo ve dnech 21. a 22. března 2017 v Českém Krumlově. Z okresního kola postoupili z naší školy Tereza Rolníková ze třídy p. Magdaleny Valentové. Ve své kategorii získala 3. místo. Ze třídy p. Heleny Marešové naši školu reprezentovali Václav Zahálka, který v krajském kole získal 2. místo, a Ondřej Tomášek, který z 1. místa postupuje do ústředního kola soutěže.
Našim žákům i jejich vyučujícím blahopřejeme a Ondřeji Tomáškovi držíme pěsti v ústředním kole soutěže, které proběhne v Praze od 20. do 23. dubna 2017.

Okresní kolo soutěže ve hře na klavír

Základní umělecká škola v Českém Krumlově pořádala 26. února 2017 Okresní kolo soutěže MŠMT ve hře na klavír.
Václav ZahálkaOndřej Tomášek ze třídy p. Heleny MarešovéTereza Rolníková ze třídy p. Magdaleny Valentové přivezli 1. místa s postupem do krajského kola soutěže. Jan Ferenci ze třídy p. Marešové získal 1. místo.
Našim žákům i jejich vyučujícím ze srdce blahopřejeme a držíme pěsti v dalších kolech soutěže.

Okresní kolo soutěže ve hře na smyčcové nástroje

Ve čtvrtek 16. února 2017 pořádala naše škola Okresní kolo soutěže MŠMT ve hře na smyčcové nástroje. Soutěže se zúčastnilo 31 žáků ze ZUŠ Český Krumlov, Kaplice a naší školy.
Ve hře na housle získali ve svých kategoriích 1. místo s postupem do krajského kola soutěže Kateřina Bürgerová, Marie BouškováStanislav Bůžek. 2. místo získala Barbora Filausová.
Ve hře na violoncello byla naše škola velmi úspěšná – všechny soutěžící získaly 1. místo s postupem do krajského kola – Eva Kostohryzová, Ema Korbelová, Kateřina Korbelová, Marie RouhováAgáta Hudečková.
Kateřina Korbelová se stala s maximálním počtem získaných bodů absolutním vítězem soutěže.
Všem soutěžícím blahopřejeme, rovněž i vyučujícím p. Marii Bůžkové a p. Blance Daškové. Děkujeme také za klavírní doprovod p. Heleně Marešové a všem postupujícím přejeme hodně štěstí a milých zážitků v dalších postupových kolech soutěže.

Violoncellová soutěž J. Vychytila 2017

Kateřina Korbelová z violoncellové třídy p. Blanky Daškové se 20. ledna 2017 zúčastnila mezinárodní violoncellové soutěže J. Vychytila v Praze. Ve své kategorii, v níž soutěžilo 13 dětí, získala 4. místo. Katce a p. Daškové blahopřejeme. Klavírní doprovod zajistila p. Helena Marešová.