Violoncellová soutěž Jana Vychytila, Praha

Kateřina Korbelová 1. místo – odborná porota, 1. místo – studentská porota

Okresní kolo národní soutěže ZUŠ

Hra na violoncello

Kateřina Korbelová, Marie Rouhová, Johana Stehlíková, Jakub Vaclík a Ludmila Rouhová – 1.místo s postupem do krajského kola,
Agáta Hudečková, Anna Křížová – 1. místo,
Jáchym Stehlík  – 2.místo

Hra na housle

Šárka Fojtíčková a Stanislav Bůžek – 1. místo s postupem do krajského kola,
Radka Janišová a Barbora Filausová – 1. místo
Kateřina Mašková – 2. místo

Hra na klavír

Ondřej Tomášek, Petra Kohoutková a Daniel Rolník – 1. místo s postupem do krajského kola,
Tereza Rolníková – 2. místo

Krajské kolo národní soutěže ZUŠ

Hra na violoncello

Kateřina Korbelová, Ludmila Rouhová 1. místo s postupem do ústředního kola,
Marie Rouhová – 1. místo,
Johana Stehlíková, Jakub Vaclík – 2. místo

Hra na housle

Stanislav Bůžek – 3. místo,
Šárka Fojtíčková – Čestné uznání

Hra na klavír

Ondřej Tomášek – 1. místo,
Daniel Rolník – 1. místo (náhradník pro postup do ústředního kola),
Petra Kohoutková – 3. místo

Ústřední kolo národní soutěže ZUŠ

Hra na violoncello

Kateřina Korbelová – 2.místo a Zvláštní cena poroty za provedení skladby V. E. Koželuha Minuetto grazioso,
Ludmila Rouhová – 3.místo

Soutěžní přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů

Hra na violoncello:

Kateřina Korbelová – Zlaté pásmo a Cena za interpretaci díla V. E. Koželuha Minuetto grazioso,
Marie Rouhová, Ludmila Rouhová – Stříbrné pásmo,
Agáta Hudečková – Bronzové pásmo

Hra na housle:

Šárka Fojtíčková – Bronzové pásmo

Mezinárodní Novákova klavírní soutěž 2014 v Kamenici nad Lipou

Ondřej Tomášek, čestné uznání