Přijímání žáků

Přijímání žáků do hudebního oboru se děje dle výsledku talentového průzkumu hudebnosti předškolních dětí MŠ a na vlastní přání rodičů. Starším žákům, kteří se připravují na budoucí povolání je umožněno studium na základě přijímacích zkoušek.

Do výtvarného oboru jsou zařazováni předškolní a starší děti dle výsledku talentového průzkumu výtvarných schopností, které mají o studium zájem. Do předmětu Výtvarná tvorba s artefiletikou jsou přijímáni žáci dle jejich specifických potřeb na doporučení vyučující výtvarného oboru.

O přijetí ke studiu rozhoduje ředitelka školy.

Požadavky přijímacích zkoušek hudebního a výtvarného oboru

Pravidla přijímacího řízení (pdf)