Kurzy v Kamenném Újezdu

Kurzy budou probíhat v nově zbudovaném ateliéru výtvarné výchovy v ZŠ Kamenný Újezd.

Výtvarný kurz pro děti od 6-15let
1x týdně, 1,5 hodiny, 2000,- za pololetí.
Výuka bude probíhat v pondělí, čas bude upřesněn. Je určen pro žáky základní školy, kteří se chtějí zdokonalit v kresbě, malbě, modelování či se rozhodli pro studium na středních uměleckých školách. V kurzu je preferována projektová výuka a práce na výtvarných řadách. Žáci se účastní soutěží a přehlídek, navštěvují galerie. Poznáváním různých technik, zdokonalují své výtvarné myšlení.

Výtvarný kurz pro dospělé
1x týdně, 1,5 hodiny, 2500,- za pololetí (v podvečerních hodinách cca 18:00-19:30, den bude určen až po domluvě se zájemci o kurz). Je určen pro starší žáky, kteří se chtějí připravit na praktické přijímací zkoušky na vysoké škole. Nebo jen pro ty, které baví výtvarně tvořit, chtějí se seznámit s různými technikami či se v nich dále zdokonalovat (studijní kresba, malba zátiší, portrét, modelování, aj.) Kurz bude otevřen pouze při dostatečném počtu zájemců.

Kurzovné prosíme uhraďte na účet školy č. 259270624/0300, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte, resp. své jméno (u kurzu pro dospělé) a název kurzu.

Další dotazy nebo závazné přihlášky posílejte na mail:
zus.velesin@seznam.cz
milan.prokes@zusvelesin.cz


 

 

Přihláška