Výtvarné aktivity v Kamenném Újezdu

Výuka bude probíhat v ateliéru výtvarné výchovy v ZŠ Kamenný Újezd pod vedením MgA. Marka Diase.

Výtvarná tvorba a kultura pro děti od 6 -15 let

Pondělí od 13.30 do 15.45.

Výtvarná tvorba a kultura je studijní zaměření výtvarného oboru ZUŠ Velešín, je určeno pro žáky základní školy, kteří se chtějí zdokonalit v kresbě, malbě, grafických technikách nebo modelování, případně pro žáky, kteří se chtějí připravit na studium na střední škole.  V teoretické části se žáci seznámí s vhledem do dějin výtvarné kultury. Starší žáci mohou být připravování na talentové zkoušky výtvarných škol. Je preferována projektová výuka a práce na výtvarných řadách.

1 x týdně, 3 vyučovací hodiny, školné 1800,- za pololetí.

 

Výtvarný kurz se zaměřením na keramickou tvorbu

Pondělí od 16.00 do 17.30.

Kurz je určen pro žáky základní školy se zaměřením na keramickou tvorbu. Žáci se seznámí s technikami modelování, budování dutého tvaru a reliéfní tvorbou. Naučí se pracovat s glazurou, engobou nebo barvítky. V kurzu se nevyhneme ani kresbě či malbě.

1 x týdně, 2 vyučovací hodiny, kurzovné 2000,- za pololetí

 

Výtvarný kurz pro dospělé

Pondělí od 18.00 do 19.30

Kurz je určen pro zájemce, které baví výtvarně tvořit a chtějí se seznámit s různými technikami či se v nich dále zdokonalovat – kresba, malba, portrét, modelování či keramická tvorba. Kurz bude otevřen pouze při dostatečném počtu zájemců.

1 x týdně, 2 vyučovací hodiny, kurzovné 2500,- za pololetí

Kurzovné uhraďte na účet školy č. 259270624/0300, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte, resp. své jméno (u kurzu pro dospělé) a název kurzu.

Další dotazy nebo závazné přihlášky posílejte na mail:
zus.velesin@seznam.cz

Přihláška