Výtvarné aktivity v Kamenném Újezdu

Výuka bude probíhat v ateliéru výtvarné výchovy v ZŠ Kamenný Újezd pod vedením Mgr. Michaely Vachové.

Výtvarná tvorba a kultura pro děti od 6 -15 let

Pondělí od 13.30 do 15.45.

Výtvarná tvorba a kultura je studijní zaměření výtvarného oboru ZUŠ Velešín, je určeno pro žáky základní školy, kteří se chtějí zdokonalit v kresbě, malbě, grafických technikách nebo modelování, případně pro žáky, kteří se chtějí připravit na studium na střední škole.  V teoretické části se žáci seznámí s vhledem do dějin výtvarné kultury. Starší žáci mohou být připravování na talentové zkoušky výtvarných škol. Je preferována projektová výuka a práce na výtvarných řadách.

1 x týdně, 3 vyučovací hodiny, školné 1800,- za pololetí.