V případě zájmu pořádáme arteterapeutické dílny pro skupiny dětí i dospělých. Více informací poskytne vedení školy.