Projekt Rozvoj ZUŠ Velešín

reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012450

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

 

Projekt Modernizace výuky uměleckého zaměření v ZUŠ

EU fond

V rámci 34. výzvy Regionálního operačního programu Jihozápad byl podpořen projekt naší školy Modernizace výuky uměleckého zaměření, reg. č. CZ.1.14/2.4.00/34.03266. Za celkovou částku 1 244 485,- Kč jsme mohli zvýšit materiální vybavenost školy, konkrétně nákupem koncertního křídla, ozvučení, dataprojektoru a rolovacího plátna do koncertního sálku, který prošel rekonstrukcí. Do učebny hudební nauky byla pořízena interaktivní tabule včetně veškerého příslušenství. Věřím, že projekt pomůže zvýšit úroveň výuky zejména v hudebně teoretických předmětech, že díky nakoupenému materiálu bude výuka pestřejší a pro žáky zajímavější.

Za ZUŠ Velešín Marie Procházka Štanglová, ředitelka školy


2013, 2014 – GP JčK Podpora kultury – Jihočeský violoncellový orchestr

2014 – GP JčK Podpora vybavení ZUŠ – nákup koncertního violoncella a klavírního adaptéru pro menší klavíristy

2014 – výtvarný projekt Člověk a prostor – podpořen Městem Velešín a GP JčK Podpora kultury